Infolinia +48 12 307 30 03

TWINS

Cena od: 31.79 

Nasze s³uchawki bezprzewodowe TWS 5.0 to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku logo Twojej firmy! ?

Dziêki doskona³ej jakoœci dŸwiêku i wbudowanemu mikrofonowi, mo¿esz cieszyæ siê klarownymi rozmowami telefonicznymi. Automatyczne parowanie sprawia, ¿e korzystanie z nich jest niezwykle proste, a wbudowany akumulator pozwala na 3 godziny ci¹g³ego odtwarzania.

W komplecie znajdziesz eleganckie pude³ko, które pe³ni równie¿ funkcjê stacji ³aduj¹cej. Oznakuj ten gad¿et logo swojej firmy i pozwól swojej marce byæ zawsze w centrum uwagi dziêki naszym gad¿etom firmowym z logo!

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Nasze s³uchawki bezprzewodowe TWS 5.0 to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku logo Twojej firmy! ?

Dziêki doskona³ej jakoœci dŸwiêku i wbudowanemu mikrofonowi, mo¿esz cieszyæ siê klarownymi rozmowami telefonicznymi. Automatyczne parowanie sprawia, ¿e korzystanie z nich jest niezwykle proste, a wbudowany akumulator pozwala na 3 godziny ci¹g³ego odtwarzania.

W komplecie znajdziesz eleganckie pude³ko, które pe³ni równie¿ funkcjê stacji ³aduj¹cej. Oznakuj ten gad¿et logo swojej firmy i pozwól swojej marce byæ zawsze w centrum uwagi dziêki naszym gad¿etom firmowym z logo!

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?