Infolinia +48 12 307 30 03

TWEENIES SUBLIM

7.23 

Odkryj najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku - nasz ceramiczny kubek do sublimacji!

Ten stylowy kubek vintage o pojemnoœci 240 ml to idealny gad¿et pod nadruk logo wed³ug Twojego projektu. Specjalnie zaprojektowany z myœl¹ o sublimacji, pozwala stworzyæ unikalny i trwa³y wzór, który bêdzie towarzyszy³ przez wiele lat.

Dodatkowo, kubek jest pakowany zbiorczo, co sprawia, ¿e idealnie nadaje siê na prezent dla bliskiej osoby lub jako reklamowy artyku³ z logo Twojej firmy.

Odkryj mo¿liwoœci, jakie daje sublimacja i stwórz coœ wyj¹tkowego dziêki naszemu kubkowi! ??

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Odkryj najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku – nasz ceramiczny kubek do sublimacji!

Ten stylowy kubek vintage o pojemnoœci 240 ml to idealny gad¿et pod nadruk logo wed³ug Twojego projektu. Specjalnie zaprojektowany z myœl¹ o sublimacji, pozwala stworzyæ unikalny i trwa³y wzór, który bêdzie towarzyszy³ przez wiele lat.

Dodatkowo, kubek jest pakowany zbiorczo, co sprawia, ¿e idealnie nadaje siê na prezent dla bliskiej osoby lub jako reklamowy artyku³ z logo Twojej firmy.

Odkryj mo¿liwoœci, jakie daje sublimacja i stwórz coœ wyj¹tkowego dziêki naszemu kubkowi! ??

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?