Infolinia +48 12 307 30 03

TOTY WOOD

1.19 

Nasze eleganckie breloki do kluczy wykonane z naturalnego drewna to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku logo Twojej firmy. Ka¿dy z nich jest unikatowy, dziêki naturalnym ró¿nicom w kolorze i rozmiarze elementów.

Dodaj odrobinê przyrody do swojego klucznika i wyró¿nij siê oryginalnym stylem! Nasze breloki to idealny gad¿et pod nadruk logo wed³ug Twojego projektu. Doskona³y sposób na promocjê Twojej marki - wybierz nasze reklamowe artyku³y z logo Twojej firmy i zaskocz swoich klientów!

?

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Nasze eleganckie breloki do kluczy wykonane z naturalnego drewna to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku logo Twojej firmy. Ka¿dy z nich jest unikatowy, dziêki naturalnym ró¿nicom w kolorze i rozmiarze elementów.

Dodaj odrobinê przyrody do swojego klucznika i wyró¿nij siê oryginalnym stylem! Nasze breloki to idealny gad¿et pod nadruk logo wed³ug Twojego projektu. Doskona³y sposób na promocjê Twojej marki – wybierz nasze reklamowe artyku³y z logo Twojej firmy i zaskocz swoich klientów!

?

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?