Infolinia +48 12 307 30 03

TISPAD

14.63 

Nasza nowa ³adowarka bezprzewodowa z imitacj¹ bambusa to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku! ?

Dziêki mo¿liwoœci ³adowania smartfona bez kabli i bez problemu, jest to nie tylko praktyczny, ale tak¿e stylowy sposób na utrzymanie telefonu na³adowanego. Wyposa¿ona w wyjœcie DC5V/1A (5W), zapewnia szybkie ³adowanie, a kompatybilnoœæ z ró¿nymi systemami sprawia, ¿e ka¿dy mo¿e z niej korzystaæ.

Dodatkowo, wykonana z naturalnego bambusa, ka¿da ³adowarka jest unikatowa i idealna do oznaczenia logo Twojej firmy. Wybierz nasz¹ ³adowarkê bezprzewodow¹ z imitacj¹ bambusa i promuj swoj¹ markê w elegancki sposób! ?

SprawdŸ tak¿e nasz¹ ofertê gad¿etów firmowych z logo, które mog¹ byæ idealnymi prezentami dla Twoich klientów i partnerów biznesowych.

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Nasza nowa ³adowarka bezprzewodowa z imitacj¹ bambusa to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku! ?

Dziêki mo¿liwoœci ³adowania smartfona bez kabli i bez problemu, jest to nie tylko praktyczny, ale tak¿e stylowy sposób na utrzymanie telefonu na³adowanego. Wyposa¿ona w wyjœcie DC5V/1A (5W), zapewnia szybkie ³adowanie, a kompatybilnoœæ z ró¿nymi systemami sprawia, ¿e ka¿dy mo¿e z niej korzystaæ.

Dodatkowo, wykonana z naturalnego bambusa, ka¿da ³adowarka jest unikatowa i idealna do oznaczenia logo Twojej firmy. Wybierz nasz¹ ³adowarkê bezprzewodow¹ z imitacj¹ bambusa i promuj swoj¹ markê w elegancki sposób! ?

SprawdŸ tak¿e nasz¹ ofertê gad¿etów firmowych z logo, które mog¹ byæ idealnymi prezentami dla Twoich klientów i partnerów biznesowych.

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?