Infolinia +48 12 307 30 03

SWANSEA+

Cena od: 22.98 

Nasz parasol 27" to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku, który nie tylko ochroni Ciê przed deszczem i s³oñcem, ale tak¿e wyró¿ni Twoj¹ firmê w t³umie! ?

Wykonany z wytrzyma³ego poliestru 190T z wewnêtrzn¹ srebrn¹ warstw¹, zapewnia dodatkow¹ ochronê przed promieniami UV. Solidny metalowy trzon i ¿ebra w kolorze czarnym oraz plastikowe koñcówki gwarantuj¹ d³ugotrwa³¹ u¿ytecznoœæ.

Prosta r¹czka z miêkkim materia³em EVA zapewnia komfortowe trzymanie, a manualne zamykanie u³atwia przechowywanie. Oznakuj ten parasol logo Twojej firmy i ciesz siê niezast¹pionym towarzyszem w ka¿d¹ pogodê!

Odkryj nowy wymiar ochrony i stylu z naszym parasolem firmowym z Twoim logo!

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

, ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Nasz parasol 27″ to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku, który nie tylko ochroni Ciê przed deszczem i s³oñcem, ale tak¿e wyró¿ni Twoj¹ firmê w t³umie! ?

Wykonany z wytrzyma³ego poliestru 190T z wewnêtrzn¹ srebrn¹ warstw¹, zapewnia dodatkow¹ ochronê przed promieniami UV. Solidny metalowy trzon i ¿ebra w kolorze czarnym oraz plastikowe koñcówki gwarantuj¹ d³ugotrwa³¹ u¿ytecznoœæ.

Prosta r¹czka z miêkkim materia³em EVA zapewnia komfortowe trzymanie, a manualne zamykanie u³atwia przechowywanie. Oznakuj ten parasol logo Twojej firmy i ciesz siê niezast¹pionym towarzyszem w ka¿d¹ pogodê!

Odkryj nowy wymiar ochrony i stylu z naszym parasolem firmowym z Twoim logo!

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?