Infolinia +48 12 307 30 03

SUBER

Cena od: 7.50 

Nasz notatnik A5 z korkow¹ ok³adk¹ to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku, który pomo¿e Ci promowaæ swoj¹ markê w elegancki sposób! ?

Z 192 stronami w linie, elastycznym paskiem zamykaj¹cym i zak³adk¹ z tasiemki, ten notatnik zapewnia mnóstwo miejsca na zapisywanie swoich myœli i pomys³ów. Dodatkowo, elastyczny uchwyt na d³ugopis sprawia, ¿e korzystanie z tego notatnika jest wygodne i funkcjonalne. ??

Oznakuj ten gad¿et reklamowy logo Twojej firmy i zapisuj swoje myœli w stylu, dbaj¹c jednoczeœnie o œrodowisko dziêki materia³owi korkowemu. Wybierz nasz notatnik A5 z korkow¹ ok³adk¹ i wyró¿nij siê! ?

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Nasz notatnik A5 z korkow¹ ok³adk¹ to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku, który pomo¿e Ci promowaæ swoj¹ markê w elegancki sposób! ?

Z 192 stronami w linie, elastycznym paskiem zamykaj¹cym i zak³adk¹ z tasiemki, ten notatnik zapewnia mnóstwo miejsca na zapisywanie swoich myœli i pomys³ów. Dodatkowo, elastyczny uchwyt na d³ugopis sprawia, ¿e korzystanie z tego notatnika jest wygodne i funkcjonalne. ??

Oznakuj ten gad¿et reklamowy logo Twojej firmy i zapisuj swoje myœli w stylu, dbaj¹c jednoczeœnie o œrodowisko dziêki materia³owi korkowemu. Wybierz nasz notatnik A5 z korkow¹ ok³adk¹ i wyró¿nij siê! ?

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?