Infolinia +48 12 307 30 03

SONORA PLUSCORK

5.51 

Nasz korkowy notatnik z d³ugopisem to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku, który pozwoli Ci promowaæ swoj¹ markê w ekologiczny sposób! ?

Z miêkk¹ korkow¹ ok³adk¹, podwójn¹ spiral¹ i papierem z recyklingu, ten notatnik jest doskona³ym wyborem dla osób dbaj¹cych o œrodowisko. ?

D³ugopis z korpusu z kartonu i elementami z PLA kukurydzy zapewnia p³ynne pisanie, a elastyczny uchwyt sprawia, ¿e zawsze bêdziesz mia³ go pod rêk¹. ??

Odkryj ekologiczny styl z naszym korkowym notatnikiem z d³ugopisem - idealnym gad¿etem firmowym z logo Twojej firmy! ?

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Nasz korkowy notatnik z d³ugopisem to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku, który pozwoli Ci promowaæ swoj¹ markê w ekologiczny sposób! ?

Z miêkk¹ korkow¹ ok³adk¹, podwójn¹ spiral¹ i papierem z recyklingu, ten notatnik jest doskona³ym wyborem dla osób dbaj¹cych o œrodowisko. ?

D³ugopis z korpusu z kartonu i elementami z PLA kukurydzy zapewnia p³ynne pisanie, a elastyczny uchwyt sprawia, ¿e zawsze bêdziesz mia³ go pod rêk¹. ??

Odkryj ekologiczny styl z naszym korkowym notatnikiem z d³ugopisem – idealnym gad¿etem firmowym z logo Twojej firmy! ?

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?