Infolinia +48 12 307 30 03

SIUR POWER

83.59 

Nasz powerbank 10000mAh to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku, który zapewni Ci niezawodne Ÿród³o energii w ka¿dej sytuacji. ?

Wyposa¿ony w aluminiow¹ obudowê z przyssawkami, ten powerbank nie tylko oferuje du¿¹ pojemnoœæ, ale tak¿e zapewnia wyjœcie bezprzewodowe 2A z funkcj¹ szybkiego ³adowania (Power Delivery) do ³adowania nawet najnowszych laptopów. Nie daj siê zaskoczyæ brakiem baterii - z naszym powerbankiem zawsze bêdziesz mia³ zapas energii pod rêk¹! ?

Dodatkowo, oznakujemy ten gad¿et reklamowy logo Twojej firmy, abyœ móg³ zwiêkszyæ swoj¹ widocznoœæ. To idealny gad¿et pod nadruk logo wed³ug Twojego projektu! SprawdŸ nasz¹ ofertê ju¿ teraz! ?

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

Technika nadruku

, ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Nasz powerbank 10000mAh to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku, który zapewni Ci niezawodne Ÿród³o energii w ka¿dej sytuacji. ?

Wyposa¿ony w aluminiow¹ obudowê z przyssawkami, ten powerbank nie tylko oferuje du¿¹ pojemnoœæ, ale tak¿e zapewnia wyjœcie bezprzewodowe 2A z funkcj¹ szybkiego ³adowania (Power Delivery) do ³adowania nawet najnowszych laptopów. Nie daj siê zaskoczyæ brakiem baterii – z naszym powerbankiem zawsze bêdziesz mia³ zapas energii pod rêk¹! ?

Dodatkowo, oznakujemy ten gad¿et reklamowy logo Twojej firmy, abyœ móg³ zwiêkszyæ swoj¹ widocznoœæ. To idealny gad¿et pod nadruk logo wed³ug Twojego projektu! SprawdŸ nasz¹ ofertê ju¿ teraz! ?

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?