Infolinia +48 12 307 30 03

SILISET

7.16 

Nasz samochodowy uchwyt magnetyczny na telefon to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku! ?

Zapewnij sobie wygodê i bezpieczeñstwo podczas podró¿y, a jednoczeœnie promuj swoj¹ markê w ka¿dej podró¿y. Dziêki mo¿liwoœci personalizacji logo Twojej firmy, ten uchwyt z pewnoœci¹ przyci¹gnie uwagê klientów i sprawi, ¿e Twoja firma bêdzie pamiêtana na d³u¿ej.

Nie czekaj, zamów ju¿ teraz!

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

Technika nadruku

, ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Nasz samochodowy uchwyt magnetyczny na telefon to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku! ?

Zapewnij sobie wygodê i bezpieczeñstwo podczas podró¿y, a jednoczeœnie promuj swoj¹ markê w ka¿dej podró¿y. Dziêki mo¿liwoœci personalizacji logo Twojej firmy, ten uchwyt z pewnoœci¹ przyci¹gnie uwagê klientów i sprawi, ¿e Twoja firma bêdzie pamiêtana na d³u¿ej.

Nie czekaj, zamów ju¿ teraz!

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?