Infolinia +48 12 307 30 03

SHOOPPET

Cena od: 2.16 

Nasz worek ze sznurkiem RPET to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku, który pozwoli Ci promowaæ swoj¹ markê w sposób ekologiczny i praktyczny. ?

Wykonany z materia³u RPET 190T, ten solidny i wygodny w u¿ytkowaniu worek powsta³ z przetworzonych plastikowych butelek, co sprawia, ¿e jest przyjazny dla œrodowiska. Dziêki sznurkowi z PP, noszenie go jest ³atwe i wygodne, a Ty mo¿esz zabraæ wszystkie niezbêdne rzeczy ze sob¹, jednoczeœnie promuj¹c swoj¹ markê i dbaj¹c o nasz¹ planetê. ?

Stwórz unikalny gad¿et firmowy, który wyró¿ni siê na tle innych i przyci¹gnie uwagê potencjalnych klientów. ?

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

, , , , , , , , , ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Nasz worek ze sznurkiem RPET to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku, który pozwoli Ci promowaæ swoj¹ markê w sposób ekologiczny i praktyczny. ?

Wykonany z materia³u RPET 190T, ten solidny i wygodny w u¿ytkowaniu worek powsta³ z przetworzonych plastikowych butelek, co sprawia, ¿e jest przyjazny dla œrodowiska. Dziêki sznurkowi z PP, noszenie go jest ³atwe i wygodne, a Ty mo¿esz zabraæ wszystkie niezbêdne rzeczy ze sob¹, jednoczeœnie promuj¹c swoj¹ markê i dbaj¹c o nasz¹ planetê. ?

Stwórz unikalny gad¿et firmowy, który wyró¿ni siê na tle innych i przyci¹gnie uwagê potencjalnych klientów. ?

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?