Infolinia +48 12 307 30 03

RIO CLEAN

0.62 

Ten d³ugopis korpus antybakteryjny to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku, który nie tylko promuje Twoj¹ markê w oryginalny sposób, ale tak¿e dba o Twoje zdrowie! ?

Dziêki specjalnemu dodatkowi (nanosrebro), zapobiega kolonizacji bakterii na powierzchni, co sprawia, ¿e mo¿esz byæ pewny, ¿e chronisz siê przed niepo¿¹danymi drobnoustrojami. Dodatkowo, d³ugopis posiada przycisk z ABS oraz tubê antybakteryjn¹, co sprawia, ¿e jest nie tylko funkcjonalny, ale tak¿e trwa³y. Niebieski tusz zapewnia p³ynne i precyzyjne pisanie. Produkt spe³nia normy ISO 22196, co potwierdza jego wysok¹ jakoœæ i skutecznoœæ.

Wybierz d³ugopis korpus antybakteryjny jako reklamowy artyku³ z logo Twojej firmy i ciesz siê komfortem oraz bezpieczeñstwem podczas codziennego u¿ytkowania! ??

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Grawer    Sitodruk    Tampodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Ten d³ugopis korpus antybakteryjny to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku, który nie tylko promuje Twoj¹ markê w oryginalny sposób, ale tak¿e dba o Twoje zdrowie! ?

Dziêki specjalnemu dodatkowi (nanosrebro), zapobiega kolonizacji bakterii na powierzchni, co sprawia, ¿e mo¿esz byæ pewny, ¿e chronisz siê przed niepo¿¹danymi drobnoustrojami. Dodatkowo, d³ugopis posiada przycisk z ABS oraz tubê antybakteryjn¹, co sprawia, ¿e jest nie tylko funkcjonalny, ale tak¿e trwa³y. Niebieski tusz zapewnia p³ynne i precyzyjne pisanie. Produkt spe³nia normy ISO 22196, co potwierdza jego wysok¹ jakoœæ i skutecznoœæ.

Wybierz d³ugopis korpus antybakteryjny jako reklamowy artyku³ z logo Twojej firmy i ciesz siê komfortem oraz bezpieczeñstwem podczas codziennego u¿ytkowania! ??

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?