Infolinia +48 12 307 30 03

RECONOTE

Cena od: 5.16 

Nasze notesy z recyklingu to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku! ? Dziêki miêkkiej kartonowej ok³adce z recyklingu, 140 stronom w linie i dodatkowym karteczkom samoprzylepnym oraz znacznikom w ró¿nych kolorach, nasze notesy s¹ idealne do zapisywania wa¿nych notatek i pomys³ów.

D³ugopis z kartonu z recyklingu i tworzywa ABS zapewnia wygodne pisanie, a elastyczny pasek zamykaj¹cy dba o bezpieczne przechowywanie notatek. Dodatkowo, oznakujemy ten gad¿et reklamowy logo Twojej firmy, abyœ móg³ pokazaæ swoj¹ markê w sposób profesjonalny.

Wybierz nasze notesy z logo Twojej firmy i poka¿, ¿e dbasz o œrodowisko! ? To idealny gad¿et pod nadruk logo wed³ug Twojego projektu!

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Grawer    Sitodruk    Tampodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Nasze notesy z recyklingu to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku! ? Dziêki miêkkiej kartonowej ok³adce z recyklingu, 140 stronom w linie i dodatkowym karteczkom samoprzylepnym oraz znacznikom w ró¿nych kolorach, nasze notesy s¹ idealne do zapisywania wa¿nych notatek i pomys³ów.

D³ugopis z kartonu z recyklingu i tworzywa ABS zapewnia wygodne pisanie, a elastyczny pasek zamykaj¹cy dba o bezpieczne przechowywanie notatek. Dodatkowo, oznakujemy ten gad¿et reklamowy logo Twojej firmy, abyœ móg³ pokazaæ swoj¹ markê w sposób profesjonalny.

Wybierz nasze notesy z logo Twojej firmy i poka¿, ¿e dbasz o œrodowisko! ? To idealny gad¿et pod nadruk logo wed³ug Twojego projektu!

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?