Infolinia +48 12 307 30 03

PIN KEY

0.75 

Brelok znaczek ma³y to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku wed³ug Twojego projektu! ?

Wykonany z wysokiej jakoœci materia³ów, z papierowym wk³adem, ten brelok jest nie tylko praktyczny, ale tak¿e stylowy. Minimalna iloœæ zamówienia to tylko 25 sztuk, wiêc mo¿esz ³atwo dostosowaæ zamówienie do swoich potrzeb.

Dodatkowo, w przypadku zamówieñ bez nadruku, produkt jest dostarczany niezmontowany, co u³atwia transport i przechowywanie. Nie czekaj d³u¿ej, oznakujemy ten najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku logo Twojej firmy i wypromuj swoj¹ markê z naszymi gad¿etami firmowymi!

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

Technika nadruku

, ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Brelok znaczek ma³y to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku wed³ug Twojego projektu! ?

Wykonany z wysokiej jakoœci materia³ów, z papierowym wk³adem, ten brelok jest nie tylko praktyczny, ale tak¿e stylowy. Minimalna iloœæ zamówienia to tylko 25 sztuk, wiêc mo¿esz ³atwo dostosowaæ zamówienie do swoich potrzeb.

Dodatkowo, w przypadku zamówieñ bez nadruku, produkt jest dostarczany niezmontowany, co u³atwia transport i przechowywanie. Nie czekaj d³u¿ej, oznakujemy ten najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku logo Twojej firmy i wypromuj swoj¹ markê z naszymi gad¿etami firmowymi!

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?