Infolinia +48 12 307 30 03

OURS

Cena od: 15.80 

Ten elegancki notatnik A5 z tward¹ ok³adk¹ z PU to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku logo wed³ug Twojego projektu. Zawiera 200 stron w linie wykonanych z papieru z recyklingu o gramaturze 80 g/m?, co sprawia, ¿e jest nie tylko praktyczny, ale tak¿e przyjazny dla œrodowiska. Dopasowana gumka zamykaj¹ca i tasiemka do zaznaczania stron zapewniaj¹ dodatkow¹ funkcjonalnoœæ.

Ten notatnik zosta³ wyprodukowany w UE, co gwarantuje wysok¹ jakoœæ i dba³oœæ o detale. Dziêki niemu Twoje notatki bêd¹ zawsze schludne i zorganizowane. Oznakujemy ten najlepszy gad¿et reklamowy logo Twoje firmy, abyœ móg³ zaskoczyæ swoich klientów reklamowymi artyku³ami z logo Twojej firmy! Nie czekaj, zamów ju¿ teraz!

???????

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

, , , ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Ten elegancki notatnik A5 z tward¹ ok³adk¹ z PU to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku logo wed³ug Twojego projektu. Zawiera 200 stron w linie wykonanych z papieru z recyklingu o gramaturze 80 g/m?, co sprawia, ¿e jest nie tylko praktyczny, ale tak¿e przyjazny dla œrodowiska. Dopasowana gumka zamykaj¹ca i tasiemka do zaznaczania stron zapewniaj¹ dodatkow¹ funkcjonalnoœæ.

Ten notatnik zosta³ wyprodukowany w UE, co gwarantuje wysok¹ jakoœæ i dba³oœæ o detale. Dziêki niemu Twoje notatki bêd¹ zawsze schludne i zorganizowane. Oznakujemy ten najlepszy gad¿et reklamowy logo Twoje firmy, abyœ móg³ zaskoczyæ swoich klientów reklamowymi artyku³ami z logo Twojej firmy! Nie czekaj, zamów ju¿ teraz!

???????

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?