Infolinia +48 12 307 30 03

MUEVE WATCH

44.10 

Opaska monitoruj¹ca zdrowie z logo Twojej firmy to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku. Idealny dla wszystkich, którzy dbaj¹ o swoje zdrowie i kondycjê. Dziêki bezprzewodowej technologii 4.0 oraz odpinanemu paskowi TPU, jest wygodna i ³atwa w u¿ytkowaniu. Posiada akumulator Li-pol o pojemnoœci 90 mAh, co zapewnia d³ug¹ ¿ywotnoœæ baterii.

Aplikacja Yoho Sport, dostêpna dla systemów iOS i Android, umo¿liwia monitorowanie postêpów i analizê danych zdrowotnych. Zadbaj o swoje zdrowie z opask¹ monitoruj¹c¹ - jednym z wielu gad¿etów firmowych, które mo¿emy oznakowaæ logo Twoje firmy! Oferujemy równie¿ inne reklamowe artyku³y z logo Twojej firmy, które pomog¹ w promocji i budowaniu rozpoznawalnoœci marki. Skontaktuj siê z nami ju¿ dziœ, aby dowiedzieæ siê wiêcej! ?

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

Technika nadruku

, ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Opaska monitoruj¹ca zdrowie z logo Twojej firmy to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku. Idealny dla wszystkich, którzy dbaj¹ o swoje zdrowie i kondycjê. Dziêki bezprzewodowej technologii 4.0 oraz odpinanemu paskowi TPU, jest wygodna i ³atwa w u¿ytkowaniu. Posiada akumulator Li-pol o pojemnoœci 90 mAh, co zapewnia d³ug¹ ¿ywotnoœæ baterii.

Aplikacja Yoho Sport, dostêpna dla systemów iOS i Android, umo¿liwia monitorowanie postêpów i analizê danych zdrowotnych. Zadbaj o swoje zdrowie z opask¹ monitoruj¹c¹ – jednym z wielu gad¿etów firmowych, które mo¿emy oznakowaæ logo Twoje firmy! Oferujemy równie¿ inne reklamowe artyku³y z logo Twojej firmy, które pomog¹ w promocji i budowaniu rozpoznawalnoœci marki. Skontaktuj siê z nami ju¿ dziœ, aby dowiedzieæ siê wiêcej! ?

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?