Infolinia +48 12 307 30 03

MID MOSS

Cena od: 5.12 

Ta aluminiowa butelka o pojemnoœci 400 ml to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku logo. Dziêki karabiñczykowi ³atwo przypniesz j¹ do plecaka lub pasa, co sprawia, ¿e jest wygodna i praktyczna w u¿yciu. Mo¿liwoœæ znakowania sublimacj¹ pozwala spersonalizowaæ j¹ wed³ug w³asnych preferencji, co sprawi, ¿e bêdzie doskona³ym reklamowym artyku³em z logo Twojej firmy. Dodatkowo, butelka jest szczelna, co zapewnia œwie¿oœæ i bezpieczeñstwo Twoich napojów. Idealna do u¿ytku codziennego oraz podczas wycieczek i treningów.

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

, , , , , , , ,

Technika nadruku

, ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Ta aluminiowa butelka o pojemnoœci 400 ml to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku logo. Dziêki karabiñczykowi ³atwo przypniesz j¹ do plecaka lub pasa, co sprawia, ¿e jest wygodna i praktyczna w u¿yciu. Mo¿liwoœæ znakowania sublimacj¹ pozwala spersonalizowaæ j¹ wed³ug w³asnych preferencji, co sprawi, ¿e bêdzie doskona³ym reklamowym artyku³em z logo Twojej firmy. Dodatkowo, butelka jest szczelna, co zapewnia œwie¿oœæ i bezpieczeñstwo Twoich napojów. Idealna do u¿ytku codziennego oraz podczas wycieczek i treningów.

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?