Infolinia +48 12 307 30 03

MARKETA +

2.76 

Ta bawe³niana torba na zakupy to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku wed³ug Twojego projektu. Wykonana z wysokiej jakoœci materia³u o gramaturze 140gr/m?, zapewnia trwa³oœæ i wygodê u¿ytkowania.

Krótkie uchwyty u³atwiaj¹ przenoszenie zakupów, a minimalistyczny design sprawia, ¿e torba pasuje do ka¿dego stroju. Oznakujemy ten gad¿et reklamowy logo Twoje firmy, abyœ móg³ promowaæ swoj¹ markê w sposób ekologiczny i stylowy.

Zadbaj o planetê i zainwestuj w te gad¿ety firmowe ju¿ dziœ! ?

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

Technika nadruku

, ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Ta bawe³niana torba na zakupy to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku wed³ug Twojego projektu. Wykonana z wysokiej jakoœci materia³u o gramaturze 140gr/m?, zapewnia trwa³oœæ i wygodê u¿ytkowania.

Krótkie uchwyty u³atwiaj¹ przenoszenie zakupów, a minimalistyczny design sprawia, ¿e torba pasuje do ka¿dego stroju. Oznakujemy ten gad¿et reklamowy logo Twoje firmy, abyœ móg³ promowaæ swoj¹ markê w sposób ekologiczny i stylowy.

Zadbaj o planetê i zainwestuj w te gad¿ety firmowe ju¿ dziœ! ?

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?