Infolinia +48 12 307 30 03

MALIBU

Cena od: 16.39 

Najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku - bawe³niany rêcznik pla¿owy o gramaturze 180 gr/m?!

Ciesz siê letnim relaksem na pla¿y z jeszcze wiêkszym luksusem, oznakowuj¹c ten rêcznik logo Twojej firmy. Zapewniamy miêkkoœæ, absorpcjê i szybkie wysuszenie po k¹pieli, abyœ móg³ doœwiadczyæ komfortu i stylowego wygl¹du podczas wypoczynku na pla¿y.

Wybierz nasz rêcznik, aby zachwyciæ klientów i partnerów biznesowych doskona³ym artyku³em reklamowym z logo Twojej firmy! ?

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

, , , ,

Technika nadruku

, ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku – bawe³niany rêcznik pla¿owy o gramaturze 180 gr/m?!

Ciesz siê letnim relaksem na pla¿y z jeszcze wiêkszym luksusem, oznakowuj¹c ten rêcznik logo Twojej firmy. Zapewniamy miêkkoœæ, absorpcjê i szybkie wysuszenie po k¹pieli, abyœ móg³ doœwiadczyæ komfortu i stylowego wygl¹du podczas wypoczynku na pla¿y.

Wybierz nasz rêcznik, aby zachwyciæ klientów i partnerów biznesowych doskona³ym artyku³em reklamowym z logo Twojej firmy! ?

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?