Infolinia +48 12 307 30 03

LIGO CABLE

12.08 

Nasz adapter do kabli 3 w 1 to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku, który pomo¿e Ci promowaæ swoj¹ markê w nowy, innowacyjny sposób. Dziêki mo¿liwoœci oznakowania logo Twojej firmy, mo¿esz stworzyæ unikalny artyku³ reklamowy, który zawsze bêdzie przydatny.

Kompatybilny z urz¹dzeniami iOS i Android, nasz adapter jest niezast¹piony w ka¿dej sytuacji. Personalizacja w pe³nym kolorze pozwoli Ci wyró¿niæ siê na tle konkurencji. Odkryj nowy wymiar ³adowania z naszym adapterem do kabli 3 w 1 i zyskaj przewagê nad innymi! ?

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

Technika nadruku

, ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Nasz adapter do kabli 3 w 1 to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku, który pomo¿e Ci promowaæ swoj¹ markê w nowy, innowacyjny sposób. Dziêki mo¿liwoœci oznakowania logo Twojej firmy, mo¿esz stworzyæ unikalny artyku³ reklamowy, który zawsze bêdzie przydatny.

Kompatybilny z urz¹dzeniami iOS i Android, nasz adapter jest niezast¹piony w ka¿dej sytuacji. Personalizacja w pe³nym kolorze pozwoli Ci wyró¿niæ siê na tle konkurencji. Odkryj nowy wymiar ³adowania z naszym adapterem do kabli 3 w 1 i zyskaj przewagê nad innymi! ?

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?