Infolinia +48 12 307 30 03

KENYA

16.18 

Nasz porcelanowy kubek z ³y¿eczk¹ i bambusow¹ pokrywk¹ to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku! ? Ten elegancki i praktyczny gad¿et firmowy z logo sprawi, ¿e Twoja marka bêdzie zauwa¿alna i doceniana.

Dziêki pojemnoœci 380 ml, kubek jest idealny do codziennego u¿ytku, a dodatkowe pude³ko sprawia, ¿e doskonale nadaje siê na prezent. Bambusowa pokrywka dodaje mu naturalnego uroku, a przyjaznoœæ dla œrodowiska sprawia, ¿e jest to wybór odpowiedzialny.

Niezawodny transfer ceramiczny gwarantuje trwa³oœæ nadruku, a mo¿liwoœæ mycia w zmywarce zapewnia ³atw¹ konserwacjê. Wybierz nasz kubek z ³y¿eczk¹ i ciesz siê wysok¹ jakoœci¹ i stylem w ka¿dej sytuacji! ?

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

Technika nadruku

, ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Nasz porcelanowy kubek z ³y¿eczk¹ i bambusow¹ pokrywk¹ to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku! ? Ten elegancki i praktyczny gad¿et firmowy z logo sprawi, ¿e Twoja marka bêdzie zauwa¿alna i doceniana.

Dziêki pojemnoœci 380 ml, kubek jest idealny do codziennego u¿ytku, a dodatkowe pude³ko sprawia, ¿e doskonale nadaje siê na prezent. Bambusowa pokrywka dodaje mu naturalnego uroku, a przyjaznoœæ dla œrodowiska sprawia, ¿e jest to wybór odpowiedzialny.

Niezawodny transfer ceramiczny gwarantuje trwa³oœæ nadruku, a mo¿liwoœæ mycia w zmywarce zapewnia ³atw¹ konserwacjê. Wybierz nasz kubek z ³y¿eczk¹ i ciesz siê wysok¹ jakoœci¹ i stylem w ka¿dej sytuacji! ?

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?