Infolinia +48 12 307 30 03

ICELAND

Cena od: 31.36 

Butelka 600ml to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku wed³ug Twojego projektu. Oznakujemy ten gad¿et reklamowy logo Twoje firmy, abyœ móg³ promowaæ swoj¹ markê w sposób elegancki i praktyczny.

Wykonana z malowanej proszkowo stali nierdzewnej, butelka zapewnia trwa³oœæ i stylowy wygl¹d. Dziêki silikonowemu uchwytowi jest ³atwa w transporcie, a pojemnoœæ 600 ml sprawi, ¿e zawsze bêdziesz dobrze nawodniony. Szczelne zamkniêcie gwarantuje œwie¿oœæ napoju, co sprawia, ¿e Butelka 600ml to niezast¹piony towarzysz na ka¿dy dzieñ.

Wybierz nasze reklamowe artyku³y z logo Twojej firmy i podkreœl profesjonalizm i styl swojej marki! ?

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

, , ,

Technika nadruku

, ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Butelka 600ml to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku wed³ug Twojego projektu. Oznakujemy ten gad¿et reklamowy logo Twoje firmy, abyœ móg³ promowaæ swoj¹ markê w sposób elegancki i praktyczny.

Wykonana z malowanej proszkowo stali nierdzewnej, butelka zapewnia trwa³oœæ i stylowy wygl¹d. Dziêki silikonowemu uchwytowi jest ³atwa w transporcie, a pojemnoœæ 600 ml sprawi, ¿e zawsze bêdziesz dobrze nawodniony. Szczelne zamkniêcie gwarantuje œwie¿oœæ napoju, co sprawia, ¿e Butelka 600ml to niezast¹piony towarzysz na ka¿dy dzieñ.

Wybierz nasze reklamowe artyku³y z logo Twojej firmy i podkreœl profesjonalizm i styl swojej marki! ?

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?