Infolinia +48 12 307 30 03

GUAPA CORK

6.84 

Nasz designerski lusterko z korka to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku logo Twojej firmy. Dziêki eleganckiemu designowi i praktycznej formie, ten dwustronny gad¿et doskonale sprawdzi siê w ka¿dej sytuacji.

Niezast¹piony w podró¿y czy w torebce, zapewniaj¹c perfekcyjne odwzorowanie Twojego wizerunku. Pozwól sobie na chwilê relaksu i sprawdŸ swoj¹ stylizacjê w naszym designerskim lusterku z korka - dodatkiem, który podkreœli profesjonalizm i styl Twojej marki.

Oferujemy tak¿e inne reklamowe artyku³y z logo Twojej firmy, abyœ móg³ wyró¿niæ siê i zaskoczyæ swoich klientów. Daj siê oznakowaæ elegancj¹ i naturalnym urokiem! ?

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Nasz designerski lusterko z korka to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku logo Twojej firmy. Dziêki eleganckiemu designowi i praktycznej formie, ten dwustronny gad¿et doskonale sprawdzi siê w ka¿dej sytuacji.

Niezast¹piony w podró¿y czy w torebce, zapewniaj¹c perfekcyjne odwzorowanie Twojego wizerunku. Pozwól sobie na chwilê relaksu i sprawdŸ swoj¹ stylizacjê w naszym designerskim lusterku z korka – dodatkiem, który podkreœli profesjonalizm i styl Twojej marki.

Oferujemy tak¿e inne reklamowe artyku³y z logo Twojej firmy, abyœ móg³ wyró¿niæ siê i zaskoczyæ swoich klientów. Daj siê oznakowaæ elegancj¹ i naturalnym urokiem! ?

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?