Infolinia +48 12 307 30 03

FRIS

Cena od: 6.39 

Nasze nowe rêczniki to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku logo Twojej firmy. ?

Wykonane z wysokiej jakoœci materia³ów, zapewniaj¹ komfort i wygodê w ka¿dej sytuacji. ?

Pakowane w eleganckie butelki PET o pojemnoœci 300ml, s¹ doskona³ym wyborem do u¿ytku w domu, na pla¿y czy podczas podró¿y. ??

Niech reklamowe artyku³y z logo Twojej firmy stan¹ siê nieod³¹cznym elementem codziennoœci! ?

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

, ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Nasze nowe rêczniki to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku logo Twojej firmy. ?

Wykonane z wysokiej jakoœci materia³ów, zapewniaj¹ komfort i wygodê w ka¿dej sytuacji. ?

Pakowane w eleganckie butelki PET o pojemnoœci 300ml, s¹ doskona³ym wyborem do u¿ytku w domu, na pla¿y czy podczas podró¿y. ??

Niech reklamowe artyku³y z logo Twojej firmy stan¹ siê nieod³¹cznym elementem codziennoœci! ?

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?