Infolinia +48 12 307 30 03

FOLDNOTE

1.68 

Nasz zestaw karteczek memo to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku, który zapewni Ci doskona³¹ organizacjê i stylowy wygl¹d! ?

Etui z wysokiej jakoœci papieru kraft zawiera ¿ó³te karteczki samoprzylepne i 5 znaczników w ró¿nych kolorach, u³atwiaj¹cych identyfikacjê wa¿nych informacji. Elastyczny pasek zamykaj¹cy zapewnia bezpieczeñstwo i gotowoœæ do u¿ycia w ka¿dej chwili.

Oznakujemy ten gad¿et firmowy logo Twojej firmy, abyœ móg³ wyró¿niæ siê na rynku i zwiêkszyæ rozpoznawalnoœæ marki. Wybierz nasz zestaw jako idealny gad¿et pod nadruk logo wed³ug Twojego projektu!

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

Technika nadruku

, ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Nasz zestaw karteczek memo to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku, który zapewni Ci doskona³¹ organizacjê i stylowy wygl¹d! ?

Etui z wysokiej jakoœci papieru kraft zawiera ¿ó³te karteczki samoprzylepne i 5 znaczników w ró¿nych kolorach, u³atwiaj¹cych identyfikacjê wa¿nych informacji. Elastyczny pasek zamykaj¹cy zapewnia bezpieczeñstwo i gotowoœæ do u¿ycia w ka¿dej chwili.

Oznakujemy ten gad¿et firmowy logo Twojej firmy, abyœ móg³ wyró¿niæ siê na rynku i zwiêkszyæ rozpoznawalnoœæ marki. Wybierz nasz zestaw jako idealny gad¿et pod nadruk logo wed³ug Twojego projektu!

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?