Infolinia +48 12 307 30 03

FOLDCORK

1.94 

Nasz zestaw karteczek memo to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku! ? Dziêki mo¿liwoœci oznakowania logo Twojej firmy, stanie siê idealnym prezentem dla klientów i partnerów biznesowych.

Zestaw zawiera 125 arkuszy du¿ych ¿ó³tych karteczek samoprzylepnych oraz 25 arkuszy 5 ró¿nokolorowych znaczników do notatek, co pozwoli Ci na szybk¹ i efektywn¹ organizacjê pracy.

Dodatkowo, korkowa koperta sprawia, ¿e nasz gad¿et jest nie tylko praktyczny, ale tak¿e ekologiczny. Dziêki unikalnej strukturze korka, ka¿dy artyku³ w zestawie ma niepowtarzalny wygl¹d, co sprawi, ¿e Twoje notatki bêd¹ wyj¹tkowe i oryginalne.

Pozwól swojej kreatywnoœci rozkwitaæ dziêki naszemu zestawowi karteczek memo! Odkryj nasz¹ ofertê gad¿etów firmowych z logo i reklamowych artyku³ów z logo Twojej firmy ju¿ teraz!

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

Technika nadruku

, ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Nasz zestaw karteczek memo to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku! ? Dziêki mo¿liwoœci oznakowania logo Twojej firmy, stanie siê idealnym prezentem dla klientów i partnerów biznesowych.

Zestaw zawiera 125 arkuszy du¿ych ¿ó³tych karteczek samoprzylepnych oraz 25 arkuszy 5 ró¿nokolorowych znaczników do notatek, co pozwoli Ci na szybk¹ i efektywn¹ organizacjê pracy.

Dodatkowo, korkowa koperta sprawia, ¿e nasz gad¿et jest nie tylko praktyczny, ale tak¿e ekologiczny. Dziêki unikalnej strukturze korka, ka¿dy artyku³ w zestawie ma niepowtarzalny wygl¹d, co sprawi, ¿e Twoje notatki bêd¹ wyj¹tkowe i oryginalne.

Pozwól swojej kreatywnoœci rozkwitaæ dziêki naszemu zestawowi karteczek memo! Odkryj nasz¹ ofertê gad¿etów firmowych z logo i reklamowych artyku³ów z logo Twojej firmy ju¿ teraz!

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?