Infolinia +48 12 307 30 03

FLY AWAY

Cena od: 26.99 

Poczuj wolnoϾ i radoϾ z latania ?

Latawiec Delta - najlepszy gad¿et reklamowy do nadruku!

Wykonany z wytrzyma³ego poliestru 210T Ripstop, ten latawiec zapewni Ci wiele godzin zabawy na œwie¿ym powietrzu.

Dziêki dwóm uchwytom ³atwo kontrolujesz lot latawca, a po zakoñczonej zabawie mo¿esz go bezpiecznie schowaæ do praktycznego etui.

Oznakujemy ten gad¿et reklamowy logo Twojej firmy, abyœ móg³ promowaæ swoj¹ markê podczas zabawy na œwie¿ym powietrzu.

To idealny gad¿et pod nadruk logo wed³ug Twojego projektu, który pomo¿e Ci wyró¿niæ siê na rynku i przyci¹gn¹æ uwagê potencjalnych klientów.

Odkryj nowe mo¿liwoœci i ciesz siê aktywnoœci¹ na œwie¿ym powietrzu z gad¿etami firmowymi z logo Twojej firmy!

Niech Twój biznes wzleci na wy¿yny dziêki reklamowym artyku³om z logo Twojej firmy!

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

,

Technika nadruku

, ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Poczuj wolnoϾ i radoϾ z latania ?

Latawiec Delta – najlepszy gad¿et reklamowy do nadruku!

Wykonany z wytrzyma³ego poliestru 210T Ripstop, ten latawiec zapewni Ci wiele godzin zabawy na œwie¿ym powietrzu.

Dziêki dwóm uchwytom ³atwo kontrolujesz lot latawca, a po zakoñczonej zabawie mo¿esz go bezpiecznie schowaæ do praktycznego etui.

Oznakujemy ten gad¿et reklamowy logo Twojej firmy, abyœ móg³ promowaæ swoj¹ markê podczas zabawy na œwie¿ym powietrzu.

To idealny gad¿et pod nadruk logo wed³ug Twojego projektu, który pomo¿e Ci wyró¿niæ siê na rynku i przyci¹gn¹æ uwagê potencjalnych klientów.

Odkryj nowe mo¿liwoœci i ciesz siê aktywnoœci¹ na œwie¿ym powietrzu z gad¿etami firmowymi z logo Twojej firmy!

Niech Twój biznes wzleci na wy¿yny dziêki reklamowym artyku³om z logo Twojej firmy!

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?