Infolinia +48 12 307 30 03

FLAT RING

4.50 

Brelok z ¿etonem - najlepszy gad¿et reklamowy!

Ten elegancki i solidny brelok z ¿etonem nie tylko sprawi, ¿e Twoje klucze bêd¹ zawsze pod rêk¹, ale tak¿e dodadz¹ im klasy dziêki nadrukowanemu logo Twojej firmy.

Wykonany z metalu, ten okr¹g³y brelok z ¿etonem jest trwa³y i idealny do codziennego u¿ytku. Dodatkowo, unikalny ¿eton dodaje mu charakteru, dziêki czemu wyró¿nisz siê z t³umu.

Niech ten stylowy brelok z ¿etonem bêdzie Twoim niezast¹pionym towarzyszem na co dzieñ!

SprawdŸ nasz¹ ofertê na reklamowe artyku³y z logo Twojej firmy i podaruj swoim klientom coœ wyj¹tkowego! ?

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Brelok z ¿etonem – najlepszy gad¿et reklamowy!

Ten elegancki i solidny brelok z ¿etonem nie tylko sprawi, ¿e Twoje klucze bêd¹ zawsze pod rêk¹, ale tak¿e dodadz¹ im klasy dziêki nadrukowanemu logo Twojej firmy.

Wykonany z metalu, ten okr¹g³y brelok z ¿etonem jest trwa³y i idealny do codziennego u¿ytku. Dodatkowo, unikalny ¿eton dodaje mu charakteru, dziêki czemu wyró¿nisz siê z t³umu.

Niech ten stylowy brelok z ¿etonem bêdzie Twoim niezast¹pionym towarzyszem na co dzieñ!

SprawdŸ nasz¹ ofertê na reklamowe artyku³y z logo Twojej firmy i podaruj swoim klientom coœ wyj¹tkowego! ?

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?