Infolinia +48 12 307 30 03

FIESTA

Cena od: 0.71 

Ta opaska na rêkê z poliestru 300D RPET z bambusowym pierœcieniem regulacyjnym to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku logo Twojej firmy! ? Dziêki jej eleganckiemu designowi i ekologicznym materia³om, nie tylko wyró¿nisz siê z t³umu, ale tak¿e poka¿esz, ¿e dbasz o nasz¹ planetê.

D³ugoœæ opaski wynosi 34 cm, a szerokoœæ 1,5 cm, co sprawia, ¿e jest idealna do codziennego noszenia. Wybierz ten wyj¹tkowy gad¿et reklamowy, który nie tylko promuje Twoj¹ markê, ale tak¿e wspiera zrównowa¿ony rozwój! Odkryj nasz¹ ofertê gad¿etów firmowych z logo i stwórz niezapomnian¹ kampaniê reklamow¹ ju¿ teraz!

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

, , , , , , , , ,

Technika nadruku

, ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Ta opaska na rêkê z poliestru 300D RPET z bambusowym pierœcieniem regulacyjnym to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku logo Twojej firmy! ? Dziêki jej eleganckiemu designowi i ekologicznym materia³om, nie tylko wyró¿nisz siê z t³umu, ale tak¿e poka¿esz, ¿e dbasz o nasz¹ planetê.

D³ugoœæ opaski wynosi 34 cm, a szerokoœæ 1,5 cm, co sprawia, ¿e jest idealna do codziennego noszenia. Wybierz ten wyj¹tkowy gad¿et reklamowy, który nie tylko promuje Twoj¹ markê, ale tak¿e wspiera zrównowa¿ony rozwój! Odkryj nasz¹ ofertê gad¿etów firmowych z logo i stwórz niezapomnian¹ kampaniê reklamow¹ ju¿ teraz!

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?