Infolinia +48 12 307 30 03

DUNDEE

Cena od: 24.44 

Nasz parasol to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku, który nie tylko chroni przed deszczem i s³oñcem, ale tak¿e promuje Twoj¹ markê w ka¿dych warunkach atmosferycznych. ?

Wykonany z wysokiej jakoœci materia³ów, nasz parasol z logo Twojej firmy zapewnia niezawodn¹ ochronê i stylowy wygl¹d. Inwestuj¹c w nasz parasol z nadrukiem, zyskujesz nie tylko komfort, ale tak¿e efektywn¹ promocjê swojej marki.

SprawdŸ tak¿e inne gad¿ety firmowe z logo, które mog¹ byæ doskona³ym sposobem na wypromowanie Twojej marki. Oferujemy szeroki wybór reklamowych artyku³ów z logo Twojej firmy - sprawdŸ nasz¹ ofertê ju¿ teraz!

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

, , ,

Technika nadruku

, ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Nasz parasol to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku, który nie tylko chroni przed deszczem i s³oñcem, ale tak¿e promuje Twoj¹ markê w ka¿dych warunkach atmosferycznych. ?

Wykonany z wysokiej jakoœci materia³ów, nasz parasol z logo Twojej firmy zapewnia niezawodn¹ ochronê i stylowy wygl¹d. Inwestuj¹c w nasz parasol z nadrukiem, zyskujesz nie tylko komfort, ale tak¿e efektywn¹ promocjê swojej marki.

SprawdŸ tak¿e inne gad¿ety firmowe z logo, które mog¹ byæ doskona³ym sposobem na wypromowanie Twojej marki. Oferujemy szeroki wybór reklamowych artyku³ów z logo Twojej firmy – sprawdŸ nasz¹ ofertê ju¿ teraz!

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?