Infolinia +48 12 307 30 03

DUCK

Cena od: 3.10 

Odkryj nowy sposób na relaks i odprê¿enie z nasz¹ p³ywaj¹c¹ kaczk¹ PVC - najlepszym gad¿etem reklamowym przeznaczonym do nadruku! ?

Ta urocza kaczka nie tylko ozdobi Twoj¹ ³azienkê, ale tak¿e mo¿e pe³niæ funkcjê antystresow¹. Dziêki swojej œredniej wielkoœci idealnie sprawdzi siê jako towarzysz podczas relaksuj¹cej k¹pieli.

Dodaj odrobinê uroku do swojej codziennoœci z naszymi gad¿etami firmowymi z logo! Oznakujemy ten gad¿et reklamowy logo Twoje firmy, aby Twoja marka zawsze by³a obecna w codziennym ¿yciu klientów. To idealny gad¿et pod nadruk logo wed³ug Twojego projektu!

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

, ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Odkryj nowy sposób na relaks i odprê¿enie z nasz¹ p³ywaj¹c¹ kaczk¹ PVC – najlepszym gad¿etem reklamowym przeznaczonym do nadruku! ?

Ta urocza kaczka nie tylko ozdobi Twoj¹ ³azienkê, ale tak¿e mo¿e pe³niæ funkcjê antystresow¹. Dziêki swojej œredniej wielkoœci idealnie sprawdzi siê jako towarzysz podczas relaksuj¹cej k¹pieli.

Dodaj odrobinê uroku do swojej codziennoœci z naszymi gad¿etami firmowymi z logo! Oznakujemy ten gad¿et reklamowy logo Twoje firmy, aby Twoja marka zawsze by³a obecna w codziennym ¿yciu klientów. To idealny gad¿et pod nadruk logo wed³ug Twojego projektu!

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?