Infolinia +48 12 307 30 03

DINI

22.67 

Nasz nowy wiatrak USB z logo Twojej firmy to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku! ?

Idealny na upalne dni, ten przenoœny wiatrak z dodatkow¹ podstaw¹ pozwoli Ci cieszyæ siê przyjemnym ch³odem w biurze, w domu czy na zewn¹trz. Dziêki 3 prêdkoœciom nawiewu, mo¿esz dostosowaæ intensywnoœæ wiatru do swoich potrzeb. Zasilany zarówno przez USB, jak i wbudowany akumulator o pojemnoœci 2000mAh, ten wiatrak jest niezast¹piony w ka¿dej sytuacji.

Nie daj siê zaskoczyæ upa³owi - z naszym gad¿etem firmowym z logo zawsze bêdziesz mieæ przyjemne och³odzenie pod rêk¹! Promuj swoj¹ markê w praktyczny i efektywny sposób dziêki naszym gad¿etom z logo Twojej firmy. Oznakujemy ten wiatrak reklamowy logo Twoje firmy, abyœ móg³ z dum¹ prezentowaæ swoj¹ markê. To idealny gad¿et pod nadruk logo wed³ug Twojego projektu!

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

Technika nadruku

, ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Nasz nowy wiatrak USB z logo Twojej firmy to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku! ?

Idealny na upalne dni, ten przenoœny wiatrak z dodatkow¹ podstaw¹ pozwoli Ci cieszyæ siê przyjemnym ch³odem w biurze, w domu czy na zewn¹trz. Dziêki 3 prêdkoœciom nawiewu, mo¿esz dostosowaæ intensywnoœæ wiatru do swoich potrzeb. Zasilany zarówno przez USB, jak i wbudowany akumulator o pojemnoœci 2000mAh, ten wiatrak jest niezast¹piony w ka¿dej sytuacji.

Nie daj siê zaskoczyæ upa³owi – z naszym gad¿etem firmowym z logo zawsze bêdziesz mieæ przyjemne och³odzenie pod rêk¹! Promuj swoj¹ markê w praktyczny i efektywny sposób dziêki naszym gad¿etom z logo Twojej firmy. Oznakujemy ten wiatrak reklamowy logo Twoje firmy, abyœ móg³ z dum¹ prezentowaæ swoj¹ markê. To idealny gad¿et pod nadruk logo wed³ug Twojego projektu!

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?