Infolinia +48 12 307 30 03

CUP PILL

5.03 

Sk³adany kubek silikonowy z pojemnikiem na tabletki to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku wed³ug Twojego projektu dla aktywnych osób. Dziêki mo¿liwoœci przypiêcia do plecaka czy torby za pomoc¹ karabiñczyka, zapewnia wygodny dostêp w ka¿dej chwili.

Oznakujemy ten gad¿et reklamowy logo Twoje firmy, abyœ móg³ promowaæ swoj¹ markê w sposób praktyczny i funkcjonalny! ?

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Sk³adany kubek silikonowy z pojemnikiem na tabletki to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku wed³ug Twojego projektu dla aktywnych osób. Dziêki mo¿liwoœci przypiêcia do plecaka czy torby za pomoc¹ karabiñczyka, zapewnia wygodny dostêp w ka¿dej chwili.

Oznakujemy ten gad¿et reklamowy logo Twoje firmy, abyœ móg³ promowaæ swoj¹ markê w sposób praktyczny i funkcjonalny! ?

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?