Infolinia +48 12 307 30 03

CLEANDESK

30.88 

£adowarka-organizer to najnowszy i najbardziej innowacyjny gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku na rynku! Idealne rozwi¹zanie dla posiadaczy najnowszych smartfonów, ten produkt pozwala na ³adowanie telefonu bezprzewodowo oraz utrzymuje wszystkie niezbêdne akcesoria w jednym miejscu.

Zestaw zawiera kabel USB o d³ugoœci 80 cm, a szybkie i bezpieczne ³adowanie jest gwarantowane dziêki wyjœciu DC5V/1A (5W). Kompatybilny z urz¹dzeniami obs³uguj¹cymi QI, w tym najnowszymi modelami Androidów, iPhone® 8, 8S i X.

Wykonany z naturalnego bambusa, ka¿dy organizer jest unikatowy i mo¿e nieco ró¿niæ siê kolorystyk¹, wzorem i rozmiarem. Nie czekaj, zamów teraz ten praktyczny i elegancki gad¿et reklamowy, który mo¿emy oznakowaæ logo Twojej firmy wed³ug Twojego projektu!

???

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

Technika nadruku

, ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

£adowarka-organizer to najnowszy i najbardziej innowacyjny gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku na rynku! Idealne rozwi¹zanie dla posiadaczy najnowszych smartfonów, ten produkt pozwala na ³adowanie telefonu bezprzewodowo oraz utrzymuje wszystkie niezbêdne akcesoria w jednym miejscu.

Zestaw zawiera kabel USB o d³ugoœci 80 cm, a szybkie i bezpieczne ³adowanie jest gwarantowane dziêki wyjœciu DC5V/1A (5W). Kompatybilny z urz¹dzeniami obs³uguj¹cymi QI, w tym najnowszymi modelami Androidów, iPhone® 8, 8S i X.

Wykonany z naturalnego bambusa, ka¿dy organizer jest unikatowy i mo¿e nieco ró¿niæ siê kolorystyk¹, wzorem i rozmiarem. Nie czekaj, zamów teraz ten praktyczny i elegancki gad¿et reklamowy, który mo¿emy oznakowaæ logo Twojej firmy wed³ug Twojego projektu!

???

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?