Infolinia +48 12 307 30 03

BIELO TUMBLER

15.26 

NowoϾ na rynku!

Szklanka o pojemnoœci 350 ml, wykonana z dwuœciennego borokrzemu, zapewniaj¹cego doskona³¹ izolacjê termiczn¹. Dodatkowo wyposa¿ona w praktyczn¹ silikonow¹ pokrywkê, która zapobiega rozlaniu napoju.

Najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku logo wed³ug Twojego projektu, który oznakujemy ten gad¿et reklamowy logo Twoje firmy.

Idealna do picia gor¹cych i zimnych napojów w drodze do pracy, na spacerze czy w podró¿y. Niezbêdny gad¿et firmowy z logo dla ka¿dego, kto ceni sobie komfort i styl!

SprawdŸ nasz¹ ofertê reklamowych artyku³ów z logo Twojej firmy i wyró¿nij siê na rynku! ?

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

NowoϾ na rynku!

Szklanka o pojemnoœci 350 ml, wykonana z dwuœciennego borokrzemu, zapewniaj¹cego doskona³¹ izolacjê termiczn¹. Dodatkowo wyposa¿ona w praktyczn¹ silikonow¹ pokrywkê, która zapobiega rozlaniu napoju.

Najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku logo wed³ug Twojego projektu, który oznakujemy ten gad¿et reklamowy logo Twoje firmy.

Idealna do picia gor¹cych i zimnych napojów w drodze do pracy, na spacerze czy w podró¿y. Niezbêdny gad¿et firmowy z logo dla ka¿dego, kto ceni sobie komfort i styl!

SprawdŸ nasz¹ ofertê reklamowych artyku³ów z logo Twojej firmy i wyró¿nij siê na rynku! ?

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?