Infolinia +48 12 307 30 03

BERN BAMBOO

1.50 

Nasz d³ugopis bambusowy to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku! Wykonany z aluminium i bambusa, ten elegancki gad¿et firmowy z logo Twojej firmy to idealny dodatek do Twojej kolekcji biurowej. Dziêki swojemu naturalnemu pochodzeniu, ka¿dy egzemplarz jest wyj¹tkowy i mo¿e ró¿niæ siê nieco w kolorze, wzorze i rozmiarze. Pozwól sobie na chwilê przyrody podczas pisania dziêki naszemu d³ugopisowi bambusowemu - idealny gad¿et pod nadruk logo wed³ug Twojego projektu, jednemu z wielu reklamowych artyku³ów z logo Twojej firmy, które oferujemy!

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

Technika nadruku

, ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Nasz d³ugopis bambusowy to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku! Wykonany z aluminium i bambusa, ten elegancki gad¿et firmowy z logo Twojej firmy to idealny dodatek do Twojej kolekcji biurowej. Dziêki swojemu naturalnemu pochodzeniu, ka¿dy egzemplarz jest wyj¹tkowy i mo¿e ró¿niæ siê nieco w kolorze, wzorze i rozmiarze. Pozwól sobie na chwilê przyrody podczas pisania dziêki naszemu d³ugopisowi bambusowemu – idealny gad¿et pod nadruk logo wed³ug Twojego projektu, jednemu z wielu reklamowych artyku³ów z logo Twojej firmy, które oferujemy!

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?