Infolinia +48 12 307 30 03

AUKIO

Cena od: 0.48 

Brelok do kluczy z filcu RPET to nie tylko praktyczny dodatek, ale tak¿e ekologiczny wybór. ?Wykonany z materia³u RPET, który powsta³ z recyklingu butelek plastikowych, ten filcowy brelok jest doskona³ym przyk³adem zrównowa¿onego podejœcia do produkcji. Dodatkowo, jego minimalistyczny design sprawia, ¿e bêdzie idealnym uzupe³nieniem ka¿dego kluczyka. **Wybierz brelok filcowy RPET i poka¿, ¿e dbasz nie tylko o swoje klucze, ale tak¿e o œrodowisko!** ?Oznakujemy ten najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku logo Twoje firmy i stworzymy idealny gad¿et pod nadruk logo wed³ug Twojego projektu. **SprawdŸ nasz¹ ofertê gad¿etów firmowych z logo i reklamowych artyku³ów z logo Twojej firmy, które mo¿emy umieœciæ na tym ekologicznym breloku!** ?

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

, ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Brelok do kluczy z filcu RPET to nie tylko praktyczny dodatek, ale tak¿e ekologiczny wybór. ?Wykonany z materia³u RPET, który powsta³ z recyklingu butelek plastikowych, ten filcowy brelok jest doskona³ym przyk³adem zrównowa¿onego podejœcia do produkcji. Dodatkowo, jego minimalistyczny design sprawia, ¿e bêdzie idealnym uzupe³nieniem ka¿dego kluczyka. **Wybierz brelok filcowy RPET i poka¿, ¿e dbasz nie tylko o swoje klucze, ale tak¿e o œrodowisko!** ?Oznakujemy ten najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku logo Twoje firmy i stworzymy idealny gad¿et pod nadruk logo wed³ug Twojego projektu. **SprawdŸ nasz¹ ofertê gad¿etów firmowych z logo i reklamowych artyku³ów z logo Twojej firmy, które mo¿emy umieœciæ na tym ekologicznym breloku!** ?

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?