Infolinia +48 12 307 30 03

ATLANTA

Cena od: 9.53 

Butelka z aluminium 600 ml to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku na rynku! ?

Wykonana z jednowarstwowego aluminium, jest lekka i wytrzyma³a. Sk³adany ustnik u³atwia picie, a pokrywka z uchwytem umo¿liwia zawieszenie butelki na plecach czy torbie. Pojemnoœæ 600 ml pozwala na d³ugie nawodnienie w trakcie treningu czy wêdrówki.

Dodatkowo, mo¿liwe jest znakowanie sublimacj¹ tylko na bia³ych produktach, co daje mo¿liwoœæ personalizacji butelki jako reklamowego artyku³u z logo Twojej firmy. Szczelne wykonanie zapewnia, ¿e Twoje napoje bêd¹ zawsze bezpieczne i œwie¿e.

Niech ta butelka stanie siê Twoim niezast¹pionym towarzyszem w codziennych aktywnoœciach! Oznakujemy ten najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku logo Twoje firmy, abyœ móg³ promowaæ swoj¹ markê w ka¿dej sytuacji. Idealny gad¿et pod nadruk logo wed³ug Twojego projektu!

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

, , , ,

Technika nadruku

, ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Butelka z aluminium 600 ml to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku na rynku! ?

Wykonana z jednowarstwowego aluminium, jest lekka i wytrzyma³a. Sk³adany ustnik u³atwia picie, a pokrywka z uchwytem umo¿liwia zawieszenie butelki na plecach czy torbie. Pojemnoœæ 600 ml pozwala na d³ugie nawodnienie w trakcie treningu czy wêdrówki.

Dodatkowo, mo¿liwe jest znakowanie sublimacj¹ tylko na bia³ych produktach, co daje mo¿liwoœæ personalizacji butelki jako reklamowego artyku³u z logo Twojej firmy. Szczelne wykonanie zapewnia, ¿e Twoje napoje bêd¹ zawsze bezpieczne i œwie¿e.

Niech ta butelka stanie siê Twoim niezast¹pionym towarzyszem w codziennych aktywnoœciach! Oznakujemy ten najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku logo Twoje firmy, abyœ móg³ promowaæ swoj¹ markê w ka¿dej sytuacji. Idealny gad¿et pod nadruk logo wed³ug Twojego projektu!

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?